Оборудване

Процеса е напълно автоматизиран от забъркването на бетона до палетизирането на готовата продукция. Производството спира при наличие на човек в производствената зона. По този начин се гарантира както безопасността на труда, така и се изключваа възможността от човешки грешки и намеса при дозиране на основните съставки или на оцветителите както и при транспортирането и зреенето на продукцията. Това е една от основните гаранции за качеството на крайния продукт

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *